6,207 բառեր. 89,422 Թարգմանություններ է.
10,280,503 բառերը / արտահայտությունները, 54,487 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Իտալերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է dizionariotedesco.org
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0186 / 0.0129 (19)
Վերադառնալ սկիզբ