4,898 բառեր. 90,312 Թարգմանություններ է.
6,906,205 բառերը / արտահայտությունները, 36,603 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իտալերեն, Իտալերեն-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է dizionariotedesco.org
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0160 / 0.0108 (19)
Վերադառնալ սկիզբ